Bc. Jan Vachutka

Bakalářská práce

Role Evropské investiční banky při naplňování cílů Evropské unie

Role of European Investment Bank in implementing European Union aims
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Role Evropské investiční banky při naplňování cílů Evropské unie“ je analýza fungování a činnosti Evropské investiční banky (EIB) v rámci instituciálního systému Evropské unie (EU), přičemž se zaměřuje na soulad aktivit EIB s politikami EU. Bakalářská práce ověřuje, zda působení EIB podporuje strategii Evropské unie Evropa 2020 a Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených …více
Abstract:
The aim of the thesis: "Role of European Investment Bank in implementing European Union aims" is analysis of European Investment Bank (EIB) operations and activities within the institutional framework of European Union (EU) with main focus on conformity between EIB activities and EU policies. The Bachelor’s thesis proves whether EIB operations support EU strategy Europe 2020 as well as United Nations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií