Bc. Martina Valová

Bachelor's thesis

Bankovní produkty a trendy ve financování podniků

Bank products and trends in financing of firms
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou trhu z hlediska současného a budoucího vývoje bankovních produktů pro úvěrování se zaměřením převážně na malé a střední podniky. Sleduje současné trendy a možné směry vývoje bankovního i nebankovního prostředí a možné změny produktové nabídky. V poslední části je predikce vývoje v této oblasti.
Abstract:
This seminar work is interested in the analyses of the trade in terms of up-to-date and future bank products for crediting focused on small and medium enterprises. It monitors recent trends and possible directions of devellopment in the bank and non - bank envirements and any possible changes in the product offer. In the last part there is predification of development in this branch.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance