Bc. Martina Valová

Bakalářská práce

Bankovní produkty a trendy ve financování podniků

Bank products and trends in financing of firms
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou trhu z hlediska současného a budoucího vývoje bankovních produktů pro úvěrování se zaměřením převážně na malé a střední podniky. Sleduje současné trendy a možné směry vývoje bankovního i nebankovního prostředí a možné změny produktové nabídky. V poslední části je predikce vývoje v této oblasti.
Abstract:
This seminar work is interested in the analyses of the trade in terms of up-to-date and future bank products for crediting focused on small and medium enterprises. It monitors recent trends and possible directions of devellopment in the bank and non - bank envirements and any possible changes in the product offer. In the last part there is predification of development in this branch.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance