Samed Sentürk

Bachelor's thesis

Event Marketing as a part of the selected company Sales Promotion (case study)

Event Marketing as a part of the selected company Sales Promotion (case study)
Abstract:
Cílem této práce je poskytnout lepší porozumění toho, jak se event marketing používá jako propagační nástroj. Ukázat skutečné výhody a nevýhody. Analýza procesu plánování event marketingu, komunikace před, po a během eventu. Jak nové nástroje marketingové komunikace se používají při event marketingu, nové trendy v digitálním světě a o interakci s potenciálními zákazníky ve všech krocích plánování eventu …more
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a better understanding of how event marketing is used as a promotional tool. To show real advantages and disadvantages. Analysis of planning process of an event, pre-event, and communication, during the event and after event communication. How new tools of marketing communication are used in event marketing, new trends in digital world and interaction with potential …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní