Petra Kotheová

Bakalářská práce

Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti s ohledem na vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání

Risk Assessment of Selected Work with Regard to the Occurrence of Occupational Injuries and Occupational Diseases
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá posuzováním rizik pracovní činností strážníků obecní policie s ohledem na vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání. Teoretická část popisuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci obecnou formou, její historii, právní předpisy, povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců, prevenci a management rizik. Praktická část je zaměřena na to, jaká mohou nastat nebo …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the risk assessment of the work of municipal police with regard to the occurrence of work injuries and occupational diseases. The theoretical part describes occupational health and safety in general, its history, legal regulations, employer's duties and rights and duties of employees, risk prevention and management. The practical part focuses on what risks or dangers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotheová, Petra. Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti s ohledem na vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe