Kunčický Kunčický

Bakalářská práce

Obsahová analýza Sociologického časopisu/Czech Sociological Review 2014-2018: Reprezentace sociálních problémů na stránkách hlavního českého sociologického periodika

Content analysis of the journal Sociologický časopis/Czech Sociological Review between 2014 - 2018: Representation of social problems on the pages of the main Czech sociological journal
Anotace:
Cílem bakalářské práce je jednak sestavit deskriptivní přehled příspěvků publikovaných na stránkách Sociologického časopisu v letech 2014 až 2018 a jednak vyhledat a prezentovat články zabývající se sociálními problémy české společnosti. Přehled je vytvořen za pomocí metody obsahové analýzy kvantitativního charakteru. Hlavními zjištěními práce jsou, že za zkoumané období bylo publikováno 466 příspěvků …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to compile a descriptive overview of articles published on the website of the Czech Sociological Review between 2014 and 2018 and to search and present articles dealing with the social problems in Czech society. The overview is created by using the method of quantitative content analysis. The main findings of the thesis are that that 466 articles were published during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/p7ogv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě