Michal Šindelář

Bachelor's thesis

Oceňování a vykazování majetkových cenných papírů v účetnictví ČR a jejich daňové dopady

The valuation and reporting of property valuable papers in accounting of the Czech Republic and their impact into the tax base
Abstract:
Práce se zabývá majetkovými cennými papíry z účetního a daňového pohledu. Cílem je vysvětlit účtování akcií a výnosy i náklady vzniklé z účetních operací zkoumat z daňového pohledu. První část představuje úvod do problematiky cenných papírů se zaměřením na objasnění pojmů s cennými papíry souvisejících. Další část podrobně rozebírá účtování a vykazování akcií. Poslední část zkoumá dopady účetních transakcí …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with property valuable papers in view of accounting and taxation. The aim is to explain the accounting of shares and income and expenses arising at book-keeping operations to investigate from the taxation point of view. The first part presents the introduction into the problem of valuable papers directing to the explanation of the concepts connected with valuable papers. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Miroslav Hálek
  • Reader: Jaroslava Roubíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32780