Michal Šindelář

Bakalářská práce

Oceňování a vykazování majetkových cenných papírů v účetnictví ČR a jejich daňové dopady

The valuation and reporting of property valuable papers in accounting of the Czech Republic and their impact into the tax base
Anotace:
Práce se zabývá majetkovými cennými papíry z účetního a daňového pohledu. Cílem je vysvětlit účtování akcií a výnosy i náklady vzniklé z účetních operací zkoumat z daňového pohledu. První část představuje úvod do problematiky cenných papírů se zaměřením na objasnění pojmů s cennými papíry souvisejících. Další část podrobně rozebírá účtování a vykazování akcií. Poslední část zkoumá dopady účetních transakcí …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with property valuable papers in view of accounting and taxation. The aim is to explain the accounting of shares and income and expenses arising at book-keeping operations to investigate from the taxation point of view. The first part presents the introduction into the problem of valuable papers directing to the explanation of the concepts connected with valuable papers. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Hálek
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32780