Bc. Tomáš Rokoš

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

Burnout Syndrom among Helping Professions
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo popsání a charakterizování syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích, konkrétně u pracovníků v přímé obslužné péči. V teoretické části této práce jsou s využitím odborné literatury popsány příčiny, projevy a předcházení syndromu vyhoření. V praktické části bylo odpovězeno na otázky kolik pracovníků se pří výkonu profese setkalo s pracovním stresem, jaké je …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to describe and characterize a burnout syndrome appearing in workers in helping professions, particularly in direct care workers. In the theoretical part, using specialized literature, causes, manifestations and burnout syndrome prevention were described. In the practical part it was replied to questions about the number of workers who have encountered work-related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2013
Zveřejnit od: 11. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kovařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rokoš, Tomáš. Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN