Jiří Rýdel

Bachelor's thesis

Selection of the most appropriate student bank account in the Czech Republic on the basis of consumer preferences

Selection of the most appropriate student bank account in the Czech Republic on the basis of consumer preferences
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou požadavky studentů v oblasti bankovnictví a na základě požadavků studentů zjistit, který studentský bankovní účet nabízený v ČR, nejlépe splňuje požadavky studentů. Výzkum byl proveden mezi studenty VŠB - Technické Univerzity v Ostravě. Výzkum byl prováděn mimo jiné proto, že v České Republice je jen malé množství literatury zaměřené na chování studentů …more
Abstract:
The aim of this paper is to examine student consumer behaviour in retail banking and on the basis of this analysis find out, which student’s bank account meets best student needs and expectations. Students from the Czech Republic, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economic, were chose as a population. The research is undertaken in the Czech Republic, because there is a gab in literature …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 8. 2011
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava