Jiří Rýdel

Bachelor's thesis

Selection of the most appropriate student bank account in the Czech Republic on the basis of consumer preferences

Selection of the most appropriate student bank account in the Czech Republic on the basis of consumer preferences
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou požadavky studentů v oblasti bankovnictví a na základě požadavků studentů zjistit, který studentský bankovní účet nabízený v ČR, nejlépe splňuje požadavky studentů. Výzkum byl proveden mezi studenty VŠB - Technické Univerzity v Ostravě. Výzkum byl prováděn mimo jiné proto, že v České Republice je jen malé množství literatury zaměřené na chování studentů …viac
Abstract:
The aim of this paper is to examine student consumer behaviour in retail banking and on the basis of this analysis find out, which student’s bank account meets best student needs and expectations. Students from the Czech Republic, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economic, were chose as a population. The research is undertaken in the Czech Republic, because there is a gab in literature …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2011
  • Vedúci: Josef Novotný
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava