BcA. Lucie Kučerová

Bakalářská práce

Eliáš a babička z vajíčka - inscenace pro děti mladšího školního věku

Elias and the grandma hatched from an egg - performance for primary schools
Anotace:
Inscenace Eliáš a babička z vajíčka vznikla na základě stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. Inscenace je určena pro děti mladšího školního věku, nejlépe pro 1. a 2. ročník základních škol. Představení byla realizována v prostorách malé zkušebny Divadla na Orlí, proběhlo zde celkem 10 repríz. Délka inscenace je asi 45 minut
Abstract:
The production called “Elias and the grandma hatched from an egg“ is based on the book of the same name by Iva Procházková. Target audience group is children from primary schools, especially the ones from the first and the second grade. The performances took place in Theatre na Orlí. In total, 10 repeats were realised. One performance lasts about 45 minutes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: MgA. Ondřej Klíč
  • Oponent: MgA. Radka Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/e16sd/