Kateřina Čapková

Bakalářská práce

Využití zjednodušené četby při výuce angličtiny na nižší úrovni pokročilosti

Using Graded Readers in English Language Teaching at Lower Levels
Anotace:
Abstrakt Cílem této práce je ověřit užitečnost extenzivní četby ve výuce angličtiny. Literatura je zdrojem bohatého jazyka a s její četbou je žádoucí začít v jazykové výuce co možná nejdříve. K tomu pro nižší úrovně pokročilosti poslouží zjednodušená beletristická četba, která je hlavním tématem této bakalářské práce. Pro demonstraci možného přístupu k využití zjednodušeného literárního díla v hodinách …více
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to verify the benefits of extensive reading in English language teaching. Literature is a source of varied language and it is necessary to start with reading as soon as possible. Suitable materials for such a type of activity can be found in simplified non-fiction literature, which is the main topic of this bachelor thesis. To demonstrate a possible approach to using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA
  • Oponent: PhDr. Romana Milerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College