Bc. Anna HOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Poruchy hlasového ústrojí z hlediska hlasového profesionála

The Voice Apparatus Disorders From The Point Of View Of The Voice Specialist
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá tématikou hlasu, jeho poruch a jejich moţnou nápravou. Téma bylo zpracováno na základě nejmodernějších medicínských materiálů a vlastní reedukační několikaleté praxe. Hlasový profesionál v této práci nalezne poruchy, se kterými se můţe ve své profesi setkat a také moţnosti nápravy, reedukace a rehabilitace hlasu. Tato tématika je velice mladá a kaţdou vydanou …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of the voice, its disorders and their possible correction. The topic was processed on the basis of the most modern medical materials and our own reeducational practice of several years. In this work, the voice professional will find disorders that he may encounter in his profession, as well as opportunities for correction, reeducation and rehabilitation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Eva Studecká

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUŠKOVÁ, Anna. Poruchy hlasového ústrojí z hlediska hlasového profesionála. Ostrava, 2020. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění