Mgr. Kateřina Bucifalová

Bachelor's thesis

Mapa světa očima budoucích učitelů zeměpisu

Map of the World through the Eyes of Future Geography Teachers
Abstract:
Bakalářská práce, Mapa světa očima budoucích učitelů zeměpisu, se zabývá schopností studentů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – budoucích učitelů zeměpisu – nakreslit od ruky mapu světa. Teoretická část shrnuje základní pojmy a poznatky dosavadního stavu poznání. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení výsledků kognitivních map světa respondentů. Cílem práce je zjistit vybavování si prostorových …more
Abstract:
The bachelor thesis "Map of the world through the eyes of future geography teachers" deals with the pedagogical skills of future geography teachers of Masaryk University to draw a freehand map of the world. The theoretical section summarizes the basic concepts and the current state of knowledge. The practical part is focused on evaluation of the results of the respondents’ cognitive world maps. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2012
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta