Aneta ČECHÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Sociálně aktivizační služby v pobytových službách pro seniory v Ostravě. Na příkladu Domova pro seniory Slunečnice Ostrava

Social Activation Services in Residential Services for Seniors in Ostrava. On the Example of Home for Seniors Slunečnice Ostrava.
Abstract:
Obsahem této bakalářské práce jsou sociálně aktivizační služby v pobytových službách pro seniory v Ostravě na příkladu Domova pro seniory Slunečnice Ostrava. Jedná se o práci teoreticko - aplikační, jejímž cílem je analyzovat aktivizační služby Domova pro seniory Slunečnice Ostrava. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, týkající se mého tématu. Následně jsou uvedeny sociální služby pro seniory …more
Abstract:
The content of this thesis includes the social activation services in residential services for seniors in Ostrava on the example of the Retirement Home Slunečnice Ostrava. This is a theoretical - application work which aim is to analyze the activation services of the Home for Seniors Slunečnice Ostrava. The theoretical part defines the basic concepts that relate to my topic. Then there are mentioned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČECHÁČKOVÁ, Aneta. Sociálně aktivizační služby v pobytových službách pro seniory v Ostravě. Na příkladu Domova pro seniory Slunečnice Ostrava. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií