Bc. Kateřina KRENŽELOKOVÁ

Master's thesis

Gender kontrakt v sociální práci - vliv gender stereotypů z pohledu klientů domu s pečovatelskou službou

Gender contract in social work - influence of gender stereotypes from the perspective of the clients of nursing homes
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá pojetím gender kontraktu v sociální práci a ovlivněním klientů sociálních služeb gender stereotypy. Teoretická část je rozložena do tří hlavních okruhů. První okruh se zabývá klíčovými pojmy z oblasti genderové problematiky, především vznikem gender stereotypů, gender kontraktem a vlivem socializace na jedince, jenž je součástí společnosti. Následuje kapitola, …more
Abstract:
The presented diploma work deals with interpretation of gender contract in social work and effecting on clients of social services by gender stereotypes. The theoretical part is divided into three main scopes. The first scope pursues key concepts of the gender problematic sphere, focusing on formation of the gender stereotypes, the gender contract and the influence of the socialization on an individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013
Accessible from:: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRENŽELOKOVÁ, Kateřina. Gender kontrakt v sociální práci - vliv gender stereotypů z pohledu klientů domu s pečovatelskou službou. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta