Bc. Michaela Janoušková

Master's thesis

Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko

Cross-border Cooperation between the Czech Republic and Poland
Abstract:
Život v pohraničních regionech se vyznačuje celou řadou problémů. V České republice se jedná ve značné míře o horské oblasti s méně příznivým klimatem, špatnou dostupností centrálních částí státu, nezaměstnaností, absence mnohých služeb atd. V průběhu historie zdejší život výrazně ovlivňovala možnost (nebo naopak zablokování) přeshraniční spolupráce. Tato diplomová práce je zaměřena na přeshraniční …more
Abstract:
Life in border regions is characterised by a number of problems. In the Czech Republic, these are largely mountainous areas with less favourable climate, poor availability of central parts of the state, unemployment, the absence of many services, etc. Throughout the history, the possibility (or, conversely, blocking) of cross-border cooperation has significantly affected the local life. This thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 8. 2020
  • Supervisor: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní