Roman Fizér

Bakalářská práce

Čistá mobilita a městská hromadná doprava

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou čisté mobility v podmínkách městské hromadné dopravy. Byla zpracována v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (DPP). Nejprve je pozornost věnována charakteristice městské hromadné dopravy a vlivu dopravy na životní prostředí. Poté je prezentován koncept čisté mobility a základní dokumenty, které se na problematiku čisté mobility zaměřují. Praktická …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with problematic of clean mobility in conditions of public transport. Work was compiled in Dopravní podnik hl. m. Praha, akciová společnost (DPP). First of all is attention focused on characteristics of public transport and effects on environment. After that is presented concept of clean mobility and documents which are focused on problematic of clean mobility. Results of analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fizér, Roman. Čistá mobilita a městská hromadná doprava. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika