Bc. Lucie Klusáčková

Diplomová práce

Městská hromadná doprava a její řidičky v letech 1948-1974

Public transport and women drivers, 1948-1974
Anotace:
Cílem práce je analýza kulturně společenských pohledů na zaměstnanou ženu po roce 1948 na dříve „netradičních“ profesích zejména prostřednictvím dobových tištěných médií v Československé republice. Dále práce poukazuje na odlišné vnímání a interpretování dobových představ o ženě, stavu po vstupu do zaměstnání v období komunismu oproti období první republiky v Československu. Práce se také věnuje okolnostem …více
Abstract:
The goal of this thesis is analysis of cultural and social views on the employed women after 1948 in the Czechoslovakia. Analysis is based mostly on printed media. Thesis focuses on the „unusual“ jobs for women. The next goal is to present different perception and interpretation of women´s role and women´s employment in the period of the First republic and Communistic Czechoslovakia. The thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie