Theses 

Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami: analýza praxe v nemocnicích vybraného kraje ČR – Bc. Šárka Lázničková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Šárka Lázničková

Diplomová práce

Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami: analýza praxe v nemocnicích vybraného kraje ČR

Measurement of citizen satisfaction with public services: analysis of practice in hospitals of a selected CR region

Anotace: Předmětem diplomové práce je porovnání teorie a praxe měření spokojenosti občanů v nemocnicích vybraného kraje, konkrétně měření spokojenosti občanů v nemocnicích kraje Vysočina. Teoretická část práce je zaměřena na kvalitu zdravotních služeb a spokojenost pacientů jako měřítko kvality péče. Popisuje nástroje řízení kvality ve zdravotnictví a vymezuje metody měření spokojenosti pacientů s poskytovanými službami. V praktické části práce je proveden výzkum, kterým je zjišťováno, zda je v nemocnicích kraje Vysočina měřena spokojenost občanů s poskytovanými službami, a jakým způsobem je toto měření realizováno. Na základě výzkumu jsou určeny silné a slabé stránky postupu měření a navržena opatření ke zlepšení.

Abstract: The subject of this thesis is a comparison of theory and practice for measuring citizen satisfaction with hospitals among residents of a selected region, namely measuring citizen satisfaction with hospitals among residents of a Highlands Region. The theoretical section focuses on the quality of health care services and satisfaction of patients as an indicator of quality of care. It describes tools for quality management in health care and defines methods for measuring patient satisfaction with services provided. In the practical section a research is carried out through which it is determined whether satisfaction has been measured among residents of a Highlands Region with services provided in hospitals, and in what manner this measurement has been implemented. On the basis of this research the strong and weak aspects of the measurement process are identified and measures for improvement are proposed.

Klíčová slova: veřejné služby, kvalita, systémy řízení kvality ve zdravotnictví, spokojenost pacientů, měření spokojenosti pacientů, public services, quality, systems of health care quality management, patient satisfaction, measuring patient satisfaction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz