Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Diplomová práce

Ničí práce svět? Použitelnost 2. termodynamického zákona a pojmu entropie v environmentální argumentaci

Does Work Destroy the World? Applicability of the Second Law of Thermodynamics and the Idea of Entropy in Environmental Argumentation
Anotace:
Tato práce se zabývá použitelností 2. termodynamického zákona a pojmu entropie v environmentální argumentaci. Klade si za cíl uvést do souvislosti fyzikální pojetí entropie (se snahou o maximální zachování původního významu tohoto pojmu) a environmentální argumenty, které formulují přestavitelé ekologické ekonomie, zejména Nicholas Georgescu-Roegen a Herman E. Daly. Zkoumá, zda jsou použité argumenty …více
Abstract:
This thesis deals with the question of applicability of the second law of thermodynamics and the idea of entropy in environmental argumentation. Its aim is to make a link between a physical meaning of entropy (trying to maintain the original physical meaning of this term) and environmental arguments which are used by representatives of ecological economics, especially Nicholas Georgescu-Roegen and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií