Bc. Denis Straňák

Bachelor's thesis

Infrastructure and support tools for processing and analyzing large structured data

Infrastructure and support tools for processing and analyzing large structured data
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a analýzou rozsiahlych súborov obsahujúcich štruktúrované, ale nesprávne uložené dáta, s dôrazom na uniknuté dáta užívateľov. Tradičné nástroje na spracovanie dát majú často problém s veľkým objemom dát, čo obmedzuje efektívnu extrakciu hodnotných poznatkov. V tejto práci skúmame koncepty veľkých dát (big data), analyzujeme úniky užívateľských dát a posudzujeme …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the processing and analysis of extensive data sets that contain structured but incorrectly stored data, with a specific emphasis on user data leaks. Traditional data processing tools often struggle with the volume of data involved, hindering efficient management and extraction of valuable insights. In this thesis, we explore big data concepts, analyze user data leaks …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2023
  • Supervisor: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Milan Čermák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky