Bc. Tereza Sloupenská

Master's thesis

Společenská odpovědnost podniku jako zdroj konkurenční výhody

Corporate social responsibility as a source of competitive advantage
Abstract:
Cílem diplomové práce „Společenská odpovědnost podniku jako zdroj konkurenční výhody“ je stanovit, jaký vliv mají CSR aktivity podniků na spokojenost jejich zákazníků. Zákaznická spokojenost je v tomto případě vybrána jako zkoumaná složka konkurenční výhody. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v první části je věnován prostor představení témat společenská odpovědnost podniků …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Corporate social responsibility as a source of competitive advantage” is to identify an impact of CSR activities on customer satisfaction. Customer satisfaction is considered to be a part of competitive advantage. The submitted thesis is divided into two parts. The first part focuses on introduction of topics corporate social responsibility, competitive advantage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Švecová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta