Václav DVOŘÁK

Bachelor's thesis

Regulace hazardního hraní ve vybraném územně samosprávném celku

Regulation of gambling in a selected territorial self-governing unit
Abstract:
Regulace hazardního hraní je v pravomoci obcí. Tvorba regulačních opatření směřujících k omezení hazardního hraní ovlivňuje nabídku hazardu a rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtových jednotek. Předkládaná práce se zabývá problematikou regulace hazardního hraní ve vybraném územně samosprávném celku. V teoretické části jsou vymezeny základní právní instituty v oblasti regulace hazardních her. Praktická …more
Abstract:
Regulation of gambling is in the competence of municipalities. Creating regulatory measures to limit gambling affects gambling, budget and fiscal expenditures. The thesis examines the topic of regulation of gambling in a selected territorial self-governing unit. The theoretical part defines the basic legal institutes in the field of gambling regulation. The practical part of this thesis analyses the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁK, Václav. Regulace hazardního hraní ve vybraném územně samosprávném celku. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Public Administration