Jan Vrzal, DiS.

Bakalářská práce

Spinální trauma v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

Spinal trauma in terms of pre-hospital care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spinálním traumatem v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části bakalářské práce je popsána anatomie páteře a stavba, uložení i funkce míchy. Je zde vysvětlena etiologie, patofyziologie a diagnostika spinálního traumatu. Tato část také popisuje postup léčby poskytnuté zdravotnickou záchrannou službou na místě události …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with spinal trauma in the conditions of pre-hospital emergency care. It consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the bachelor's thesis describes the anatomy of the spine and the structure, placement and function of the spinal cord. The etiology, pathophysiology and diagnosis of spinal trauma are explained here. This part also describes the procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Vrzalová Kateřina
  • Oponent: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická