Ing. Marie Sejkorová

Disertační práce

Analýza motorových olejů pro dopravní prostředky instrumentálními metodami

Analysis of Engine Oils for Transport Vehicles Using Instrumental Methods
Anotace:
Disertační práce se věnuje tribotechnické diagnostice (TTD) dopravních prostředků a využití vybraných instrumentálních metod ? infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR spektrometrie), atomové emisní spektrometrie (AES), analytické ferrografie v kombinaci s optickou mikroskopií, rastrovací elektronové mikroskopie (REM) alokální elektronové mikroanalýzy (EDX) v analýze olejů. Kombinací …více
Abstract:
The dissertation work deals with tribotechnical diagnostics (TTD) of transport vehicles and with the use of selected instrumental methods ? infra-red spectrometry with Fourier transformation (FTIR spectrometry), atomic emission spectrometry (AES), analytical ferrography combined with optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and local electron microanalysis (EDX) for oil analysis. By combining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 3. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sejkorová, Marie. Analýza motorových olejů pro dopravní prostředky instrumentálními metodami. Pardubice, 2014. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Doktorský studijní program / obor:
Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky

Práce na příbuzné téma

Všechny práce