Aleš Dohanič

Bakalářská práce

Metody hodnocení výkonnosti zaměstnanců ve společnosti Nemak Czech Republic, s.r.o.

Performance Appraisals of Employees at NEMAK Czech Republic Ltd.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na popis funkcí a organizaci personální politiky, respektive oddělení lidských zdrojů ve výrobním podniku. Velká část práce popisuje modely personálního chování v organizaci, ale hlavně hodnocení zaměstnanců pro jejich další rozvoj. Nejvýznamnější část je pak věnována popisu řízení hodnotících činností ve vybrané společnosti působící v automobilovém průmyslu. Detailně vysvětluje …více
Abstract:
This Diploma thesis is focused on description of Human Resources duties and its organization as well as on the HR department administration. A huge part of this thesis describes the models of HR Performance Appraisals of Employees at Nemak Czech Republic Ltd. The objective of the diploma thesis is to decrease fluctuation in the trial period in Share Accounting Services Centre. The thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lucie Krčmarská
  • Oponent: David Schmiedt

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava