Anna MATUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Jiho-jižní spolupráce: analýza činnosti IBSA

South-south cooperation: analysis of the activities of the IBSA
Abstract:
Tato práce se soustředí na fenomén jiho-jižní spolupráce, který má velký vliv na oblast globálního Jihu díky nově nezávistlým zemím v 50. a 60. letech 20. století. Jiho-jižní spolupráce pomáhá zemím globálního Jihu spolupracovat a to zejména za účelem snížit rozdíly mezi globálním Jihem a Severem, kde se nacházejí hlavně bohaté státy. Jednou z nejnovějších forem jiho-jižní spolupráce je platforma IBSA …more
Abstract:
This thesis attempts to focus on the phenomenon of the South-South cooperation which has a huge impact on region of global South since the second half of the 20th century thanks to newly independent countries that started to emerge mainly during the 50s and 60s. South-South cooperation is helping countries of the global South to cooperate with the aim to reduce the differences between them and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATUŠKOVÁ, Anna. Jiho-jižní spolupráce: analýza činnosti IBSA. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
International Regional Studies / International Relations - British and American Studies