Kristýna GRATZOVÁ

Bachelor's thesis

Detekce antimutagenních účinků fenolických kyselin Amesovým testem.

Antimutagenicity detection effects of phenolic acids by Ames assay
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá antimutagenními účinky fenolických kyselin. Teoretická část se zabývá historií a použitím Amesova testu a také jeho využitím při detekci antimutagenních účinků různých látek. Dále se teoretická část zabývá charakteristikou fenolických kyselin a jejich vlastnostmi. V experimentální části byl hodnocen antimutagenní účinek fenolických kyselin. Testování bylo prováděno pomocí …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with antimutagenicity effects of phenolic acids. The theoretical part deals with its history and using the Ames test and its use in detecting anti-mutagenic effects of various substances. Further, the theoretical part deals with the characterization of phenolic acids and their properties. In the experimental section was evaluated antimutagenicity effect of phenolic acids. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2011
Accessible from:: 24. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRATZOVÁ, Kristýna. Detekce antimutagenních účinků fenolických kyselin Amesovým testem.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta