Filip HAJNA

Bakalářská práce

Mezilidské vztahy a komunikace ve virtuálním prostředí.

Interpersonal relations and communication in the virtual background.
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vybrané jevy virtuální komunikace, utváření vztahů a chování v prostředí sociálních sítí. Hlavním úkolem je vymezení prostředí jak virtuálního tak i sociálního tak, aby byly zřejmé a patrné rozdíly mezi nimi. Výzkumné pole realizovaného šetření je definováno sociální sítí facebook.com, která v dnešní době kvůli velké popularitě přitahuje velké množství uživatelů internetu …více
Abstract:
This bachelor thesis describes selected features of virtual communication, creation of relationships and behaviour in the environment of social networks. The main task is to define the environment, both virtual and social so that the differences between them are apparent. The researched area of the carried out survey is defined by the social network facebook.com, which due to its popularity attracts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJNA, Filip. Mezilidské vztahy a komunikace ve virtuálním prostředí.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta