Kateřina JEŽKOVÁ

Bakalářská práce

Suprasegmentální jednotky v soudobé angličtině: přízvuk, intonace, akcenty lokální i národní

Suprasegmental Units in Modern English
Abstract:
Describing a explaining main terms related to the suprasegmental units. The Czech tradition shows, how suprasegmental units have fundamentally different function in comparison with other languages as for example Mandarin Chinese. Suprasegmental unist can have meaning-changing function in English, but not in Czech. Because of that suprasegmental units in English words can be meaning-changing, is difficult …více
Abstract:
Popis a vysvětlení hlavních termínů týkajících se suprasegmentálních jednotek. Vysvětlení české tradice, která poukazuje na to, že suprasegmentální jednotky zde mají úplně jinou funkci než v jiných jazycích, například v mandarínské čínštině. Suprasegmentální jednotky mohou v anglickém jazyce měnit význam, zatímco v českém nikoli. Protože suprasegmentální jednotky v anglických slovech mohou měnit význam …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Robert Vorel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŽKOVÁ, Kateřina. Suprasegmentální jednotky v soudobé angličtině: přízvuk, intonace, akcenty lokální i národní. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/