Bc. Jan Pícha

Master's thesis

Studie možnosti tramvajového spojení městských částí Praha 6 a Praha 8

Study of tram connection possibilities of Prague 6 and Prague 8 city districts
Anotácia:
Práce se zaobírá možnosti tramvajového spojení městských částí Praha 6 a Praha 8. Je řešená jako soubor konceptuálních řešení, z nichž jsou vybrané 2 varianty řešené do většího detailu. Práce se skládá z průvodní zprávy a výkresových příloh.
Abstract:
Thesis solves tram connection possibilities of Prague 6 and Prague 8 city district. It is designed as a set of conceptual solutions that are selected 2 versions in greater detail. The work consists of techhnical report and drawing attachments.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedúci: Ing. Filip Ševčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pícha, Jan. Studie možnosti tramvajového spojení městských částí Praha 6 a Praha 8. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / odbor:
Civil Engineering / Transport Structures