František Tůma

Bakalářská práce

Analýza vysokorychlostní železnice na trase Praha - Brno

Analysis of high-speed rail track Prague - Brno
Anotace:
Bakalářská práce popisuje historii železnice jak na našem území, tak i jinde ve světě. Zabývá se také vývojem vysokorychlostní železniční dopravy ve světě a její koncepcí v České republice. Praktická část popisuje vysokorychlostní trať Praha - Brno, porovnává různé druhy dopravy na této trase a ukazuje, které ze dvou základních variant vedení trati mezi těmito městy je výhodnější a za jaké situace …více
Abstract:
The Thesis describes the history of railway transport in our region and also in the world. It is, as well, focused on the development of a high-speed rail transport in the world and its concept in the Czech Republic. The practical part describes high-speed rail track Prague - Brno, compares different types of transport on this route and shows, which of the two planned high-speed rail tracks between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Veronika Červinská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54814