Theses 

Jak to chodí v Indii: Systém náhradní rodinné péče a edukace sirotků z pohledu vizuální sociologie – Kristýna Palmeová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Palmeová

Bachelor's thesis

Jak to chodí v Indii: Systém náhradní rodinné péče a edukace sirotků z pohledu vizuální sociologie

How it goes in India: A system of foster care and education of orphans from the perspective of visual sociology

Abstract: Bakalářská práce s názvem „Jak to chodí v Indii: Systém náhradní rodinné péče a edukace sirotků z pohledu vizuální sociologie“ nejprve přibližuje význam rodiny a postavení dítěte v indické společnosti. Teoretická část dále popisuje edukaci a systém náhradní rodinné péče této země s konkrétním příkladem sirotčince v muslimské vesnici Lankarchey ve státě Džamu a Kašmír. Ve výzkumné části je s použitím metod vizuální sociologie a otevřeného kódování přiblížena edukace sirotků, náhradní rodinná péče, dále bariéry v přístupu ke vzdělávání a náhradní rodinné péči a formy podpory k jejich kompenzaci. Cílem práce je popsat systém edukace sirotků a náhradní rodinné péče, jejich bariéry a podpory ve vztahu k indickým sirotkům.

Abstract: Bachelor thesis titled "How it goes in India: A system of foster care and education of orphans from the perspective of visual sociology" at first shows the importance of family and the child's status in Indian society. The theoretical part describes the system of education and foster care in this country with a concrete example of an orphanage in the Muslim village Lankarchey in the state of Jammu and Kasmir. In the research part, there is showed the system of education of orphans, foster care, barriers in providing of education and foster care and efforts of their compensation with using methods of the visual sociology and open coding. The aim of this thesis is to describe the system of education of orphans and foster care, their barriers and supports in the relation to the Indian orphans.

Keywords: Náhradní rodinná péče, výchova a vzdělávaní, sirotek, tradiční indická společnost, sociokulturní faktory, globalizace, vizuální sociologie, vizuální kultura, fotografie, fotografický rozhovor, bariéry, podpory Foster care, education, orphan, traditional Indian society, sociocultural factors, globalization, visual sociology, visual culture, photograph, photography interview, barriers, supports

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Andrea Špoková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 23:43, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz