Jan Horáček

Bachelor's thesis

Poptávkové funkce jako ekonometrický model.

Demand functions as an econometric model
Abstract:
Tato práce zkoumá vliv monetární politiky a HDP na agregátní spotřebu domácností a dále rozdíly tohoto vlivu mezi USA, Německem a ČR. K analýze jsou použita roční a čtvrtletní data od roku 1995 a pro USA od roku 1985. Prokazuje vliv inflace a stanovených úrokových měr na tuto spotřebu a tím vliv centrální banky. U ČR a Německa je míra tohoto vlivu nižší, jelikož dané centrální banky praktikují striktnější …more
Abstract:
Topic of this bachelor thesis explores influence of monetary policy and GDP on aggregate demand and differences between USA, Germany and Czech Republic. It uses annual and quarterly data since 1995 and for USA since 1985. The work proves influence of inflation and interest rates on this demand. There is significantly lower influence on Germany and Czech Republic then on USA because these European central …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2011
  • Supervisor: Václava Pánková
  • Reader: Marika Křepelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23475