Theses 

Postoj občanů Moravských Budějovic a okolí k lidem se sluchovým postižením a jejich komunikace s těmito lidmi – Bc. Marie Linhová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marie Linhová

Bachelor's thesis

Postoj občanů Moravských Budějovic a okolí k lidem se sluchovým postižením a jejich komunikace s těmito lidmi

Attitude of citizens of Moravské Budějovice and surroundings area to people with hearing impairment and their communication with these people

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá postojem občanů Moravských Budějovic a okolí k lidem se sluchovým postižením a také komunikací těchto občanů s lidmi se sluchovým postižením. Teoretická část obsahuje čtyři části a těmi jsou postoje a jejich charakteristika, sluch a sluchové postižení, komunikace obecně i komunikace s osobami se sluchovým postižením a nakonec péče o osoby se sluchovým postižením a jejich zaměstnávání. Praktická část této práce se zabývá samotným výzkumem postojů k lidem se sluchovým postižením. Výzkum probíhal formou dotazníku. Všechny vytyčené cíle byly splněny.

Abstract: This bachelor thesis deals with attitude of citizens of Moravské Budějovice and surroundings area to people with hearing impairment and also with communication of these citizens with people with hearing impairment. Theoretical part contains four parts and those are attitudes and their characteristics, hearing and hearing impairment, communication in general and also communication with people with hearing impairment and in the end care of people with hearing impairment and their career opportunities. Practical part deals with research of attitude to people with hearing impairment. Research was conducted through questionnaire. All the goals were met.

Keywords: postoj, sluchové postižení, komunikace, sluch, znakový jazyk, attitude, hearing impairment, communication, hearing, sign language

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 06:47, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz