Kateřina MIKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Fonematický sluch u dětí předškolního věku

Phonematic hearing of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice fonematického sluchu u dětí předškolního věku a vlivu prostředí na jeho úroveň. Práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou, ve které jsou na základě studia odborných pramenů rozpracovány témata jako komunikační dovednosti dětí předškolního věku, narušená komunikační schopnost či sociální znevýhodnění. V praktické části je řešena úroveň fonematického sluchu …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of preschool children´s phonemic hearing and the influence of the living conditions on its level. The thesis is divided into two parts. The theoretical part, based on the study of professional sources, focuses on topics such as communication skills of preschool children, impaired communication skills or social disadvantage. The practical part addresses the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKEŠOVÁ, Kateřina. Fonematický sluch u dětí předškolního věku. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence