Bc. Marie Linhová

Bachelor's thesis

Postoj občanů Moravských Budějovic a okolí k lidem se sluchovým postižením a jejich komunikace s těmito lidmi

Attitude of citizens of Moravské Budějovice and surroundings area to people with hearing impairment and their communication with these people
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá postojem občanů Moravských Budějovic a okolí k lidem se sluchovým postižením a také komunikací těchto občanů s lidmi se sluchovým postižením. Teoretická část obsahuje čtyři části a těmi jsou postoje a jejich charakteristika, sluch a sluchové postižení, komunikace obecně i komunikace s osobami se sluchovým postižením a nakonec péče o osoby se sluchovým postižením a jejich …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with attitude of citizens of Moravské Budějovice and surroundings area to people with hearing impairment and also with communication of these citizens with people with hearing impairment. Theoretical part contains four parts and those are attitudes and their characteristics, hearing and hearing impairment, communication in general and also communication with people with hearing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedúci: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta