Theses 

Strategie budování značky Lilien Czech Jewelry – Lucie Perglerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Perglerová

Diplomová práce

Strategie budování značky Lilien Czech Jewelry

Brand building strategy of the mark Lilien Czech Jewelry

Anotace: Cílem této diplomové práce je představit společnost P&P Jewelry s.r.o., její působení a popsat dosavadní způsob budování značky Lilien Czech Jewelry, dále zpracovat analýzu klíčových trhů a na základě výsledků vytvořit návrh nové strategie budování značky. První teoretická kapitola se věnuje specifikům budování značky a to v offline i online prostředí. V další části je charakterizován podnik P&P Jewelry s.r.o., je představen projekt Lilien Czech Jewelry a trhy, na které je bižuterie dodávána. Následující kapitola je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti značky na pro ni nejvýznamnějších trzích a to pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil. Čtvrtá část se zabývá analýzou současné strategie budování značky Lilien Czech Jewelry. Závěr práce je věnován výzkumu vnímání značky zákazníky.

Abstract: The aim of this master thesis is to is to present the company P&P Jewelry Ltd., it's activities and to describe the current way of building brand Lilien Czech Jewelry, as well as an analysis of key markets and on the basis of the results to draft a new strategy of brand building. The first theoretical chapter deals with the specifics of brand building in the offline and online environments. The next part contents presents the company P&P Jewelry Ltd., it's project Lilien Czech Jewelry and markets on which the jewelery is exported. The following chapter focuses on the analysis of the competitiveness of the brand on the most important markets for by using the PEST analysis and the Porter's five forces model. The fourth part analyzes contemporary brand building strategy of the brand Lilien Czech Jewelry. In conclusion of this thesis is analysis of research of customers perception of the brand.

Klíčová slova: Budování značky v offline prostředí, Značka, Prvky značky, Budování značky na internetu, Branding, Budování značky

Keywords: Brand building, Mark, Brand elements, Brand, Online brand building

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Halík
  • Oponent: Tomáš Petruška

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39311

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz