Theses 

Minimální preventivní program na základní škole a speciálních zařízeních – Mgr. Marta Valentová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Marta Valentová

Master's thesis

Minimální preventivní program na základní škole a speciálních zařízeních

Minimum preventive programme on basic schools and special schools

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou zhodnocení stavu primární prevence závislostí na návykových látkách v základních školách a speciálních zařízeních. Byla provedena analýza nestandardizovaného dotazníkového šetření školských zařízení kvantitativní metodou. Cílem diplomové práce byl návrh metodiky, která se věnuje tématu Prevence vybraných sociálně patologických jevů v rámci školních i mimoškolních aktivit.

Abstract: Theme of the thesis is question of evaluation of dependence on habit-forming drugs at basic schools and special schools. Analysis of non-standardized questionnaire investigation of educational institutions has been accomplished by means of quantitative method. The aim of the thesis is to suggest methodology with respect to the theme Preventive programme of social-pathological events within the scope of school and out-off-school activities.

Keywords: Sociální patologické jevy, negativní projevy chování, droga, alkohol, tabák, prevence, minimální preventivní program Social, pathological events, negative events in behaviour, drugs, alcohol, cigarettes, prevention, minimum preventive programme

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2008
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 22:46, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz