Jana ABRLOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Koncepce sociálního bydlení v Ostravě - sociální práce v systému sociálního bydlení

Concept of Social Housing in Ostrava - Social Work in the Social Housing Systém
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je popsat systém sociální práce v rámci sociálního bydlení v Ostravě. Téma sociálního bydlení je v posledních letech velmi diskutované a medializované. Ostrava je realizovaným projektem "Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava" leaderem v rámci České republiky v přístupu k sociálnímu bydlení. Teoretická část práce je zaměřena na sociální bydlení - ukotvení …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to describe the system of social work within social housing. The subject of social housing has been discussed and publicized in recent years. Even Ostrava did not stay behind in this and the project "The Concept of Housing and its Pilot Validation in the City of Ostrava" is being implemented here. The theoretical part of the thesis is focused on social housing - explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ABRLOVÁ, Jana. Koncepce sociálního bydlení v Ostravě - sociální práce v systému sociálního bydlení. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií