Mgr. Jana Hrůzová

Bakalářská práce

Lewis Carroll's "Alice in Wonderland": Translation and Analysis with Special Regard to Functional Equivalence

Lewis Carroll's "Alice in Wonderland": Translation and Analysis with Special Regard to Functional Equivalence
Anotace:
Bakalářská práce “Alenka v říši divů od Lewise Carrolla: Překlad a analýza se zaměřením na funkční ekvivalenci” se zabývá překladem prvních pěti kapitol knihy “Alenka v říši divů”. Cílem práce je v praxi uplatnit principy funkční ekvivalence v překládaném textu. Pozornost je při tom zaměřena na lexikální ekvivalenci. Vybrané jevy z praktické části jsou rozebírány v části teoretické. Některé jevy jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis “Lewis Carroll´s Alice in Wonderland: Translation and analysis with special regards to functional equivalence” deals with the translation of first five chapters of the Alice in Wonderland book. The main goal of the work is to apply the principles of functional equivalence on the section of translated text. Special attention is paid to lexical equivalence. Selected phenomena from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta