Jiří ŠARINA

Diplomová práce

On Specific Features of Fantasy Genre Translation: A Contrastive Analysis of the English Original of the Novel Vampireslayer and Its Czech Translation

On Specific Features of Fantasy Genre Translation: A Contrastive Analysis of the English Original of the Novel Vampireslayer and Its Czech Translation
Abstract:
Tato translatologicky zaměřená diplomová práce se zabývá stylistickou analýzou překladu románu Vampireslayer a jeho českým překladem Zabíječ upírů. V první části rozebírá originál románu ? stručně shrnuje jeho děj a popisuje důležitá místa a postavy. V druhé části se zabývá stylistickou rovinou ? a to jak teoreticky, tak i konkrétními znaky románu. Třetí část rozebírá soudobou terorii překladu, čímž …více
Abstract:
This master thesis focuses on the stylistic translation of the novel Vampireslayer and its Czech translation Zabíječ upírů. Its first part studies the English original ? it briefly sums up its plot and important places and characters. The second part deals with the stylistic level ? both on theoretical grounds and their particular reflections in the novel. The third part focuses on the contemporary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013
Zveřejnit od: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠARINA, Jiří. On Specific Features of Fantasy Genre Translation: A Contrastive Analysis of the English Original of the Novel Vampireslayer and Its Czech Translation. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta