Bimpong Danquah

Diplomová práce

Right to Good Administration of the EU

Right to Good Administration of the European Union
Abstract:
Právo na dobrou správu v EU Dobrá správa je důležitou součástí správy, jejímž prostřednictvím veřejná správa chrání práva občanů. Je založena na otevřenosti, transparentnosti a spravedlivém zacházení s občany. Právo na řádnou správu je rovněž součástí základního práva EU. Zaměřuje se na zákonnost, nediskriminaci a transparentnost. Právo na dobrou správu vede k dobré správě a ochraně práv občanů. To …více
Abstract:
Good administration is an important part of administration through which the right of citizens is protected by public administration. It is based on openness, transparency and fair treatment of citizens. The right to good administration also forms part of the EU fundamental right. It is centred on legality, non-discrimination, and transparency. The right to good administration leads to good governance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Danquah, Bimpong. Right to Good Administration of the EU. Pardubice, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní