Bc. Markéta Sedláková

Master's thesis

Analýza hry u dítěte s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Game analysis of a child with autism in the nursery school
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou hry u dítěte s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu inkluze, inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření. Dále definuje poruchy autistického spektra, udává jejich klasifikaci a specifikuje vývoj dítěte s poruchami autistického spektra v předškolním věku. Teoretická část se věnuje také hře, její charakteristice …viac
Abstract:
The diploma thesis is about the game analysis of a preschool child with autistic spectrum disorder. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part consists of the definitions of terms inclusion and inclusive education. The next chapter is about the autistic spectrum disorder, its qualification and the development of a child with autistic spectrum …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta