Bc. Šárka Chovancová

Diplomová práce

Proces vyrovnávání se s diagnózou poruchy autistického spektra u vlastního dítěte

The Coping Process of the Parents of a Child with Autism Spectrum Disorder
Anotace:
Diplomová práce pojednává o procesu vyrovnávání se s diagnózou poruchy autistického spektra u vlastního dítěte. Praktická část čerpá své poznatky především z přepisu a analýzy rozhovorů s rodiči dětí s poruchou autistického spektra, dále z analýzy lékařské, psychologické a speciálně pedagogické dokumentace a v neposlední řadě z několikaleté osobní známosti s dotyčnými rodinami.
Abstract:
This Master’s Thesis considers the coping process of the parents of a child who has been diagnosed with Autism Spectrum Disorder. The primary focus of the practical section was the analysis of interviews undertaken with the parents of children with Autism Spectrum Disorder. The practical section also draws on the findings of the analysis of medical, psychological and special educational documentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta