Bc. Klára Zavřelová

Bachelor's thesis

Netomanie? Adolescenti a internet.

Netomania? Adolescents and the Internet
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá tématem adolescentů ve světě internetu a novým fenoménem závislosti na internetu neboli netomanii. Práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části je podán pohled na mladé lidi ve světě digitálních technologií a internetu, je zde popsána generace vyrůstající s internetem a rizika, která jim v tomto prostředí hrozí. Za jedno z těchto rizik …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the subject of adolescents in the world of the internet and with the new phenomenon of the internet addiction or netomania. The thesis consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part gives the view of young people in the world of digital techonologies and the internet, the generation growing up with the internet and risks which threaten them in this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Libor Juhaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta