Bc. Roman Lalík

Diplomová práce

Problematika map bezpečnosti na příkladu města Brna

Security maps issue on the example of Brno city
Abstract:
The subject of diploma thesis is creating a set of security maps on example of city Brno. First part is describing available cartographic works. The next part is concentrated on creation methodology, data collection and creating vector layers intended for map making. The main chapter contains procedure of creating analytic, complex and synthetic maps with safety theme.
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť súbor bezpečnostných máp na príklade mesta Brna. Prvá časť práce popisuje dostupné kartografické diela a publikácie s problematikou bezpečnosti. V praktickej časti je popísaná metodika tvorby máp, zber dát, vytvorenie sady vektorových vrstiev pre následnú tvorbu máp. Hlavná časť sa zaoberá priamo tvorbou analytických, komplexných a syntetických máp s tematikou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta