Kamila Beková

Bachelor's thesis

Využití chovu včel v botanické zahradě v Ghaně

Use of Beekeeping in the Botanical Garden in Ghana
Anotácia:
V předkládané bakalářské práci je představen koncept včelařství a jeho návaznost na udržitelný rozvoj regionů. Cílem práce bylo zpracovat návrh na využití chovu bezžihadlé včely v botanické zahradě Aburi v Ghanské republice s ohledem na jeho potenciální přínosy pro rozvoj botanické zahrady a regionu. V teoretické části je blíže nastíněna důležitost včelařství a botanických zahrad pro udržitelný rozvoj …viac
Abstract:
The bachelor thesis presents the concept of beekeeping and its connection to the sustainable development of regions. The aim of the work was to process a proposal for the use of st ingless beekeeping in the Aburi Botanical Gardens in the Republic of Ghana, taking into account its potential benefits for the development of the botanical garden and the Eastern region. In the theoretical part of thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií